Àmì ọ̀pá àṣẹ ilẹ̀ Tsad

Àmì ọ̀pá àṣẹ ilẹ̀ Chad je ti orile-ede Chad.

Coat of arms of Chad
Coat of arms of Chad.svg
Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́
Ọ̀pá àṣẹRepublic of Chad
Lílò1970
CrestA rising sun Gules
EscutcheonBarry indented of eight, Or and Azure
SupportersDexter a goat rampant toward sinister guardant Or bearing on its chest an upward-pointing directional arrow Gules; sinister a lion rampant Or armed Or langued gules bearing on its chest an upward-pointing directional arrow Gules
MottoUnité, Travail, Progrès ("Unity, Work, Progress")
OrdersNational Order of ChadItokasiÀtúnṣe