Àrìwá (N) / (North) (N) ni ibamu mo awon idana yioku.

Àrìwá je ojuami tosepataki idaona jeografi.