Ẹ̀ka:Àwọn ọjọ́ìbí ní 5 SK

Àwọn ọlọ́jọ́ìbí ní 5 SK (SK:Ṣíwájú Krístì).

E tun wo: Àwọn ọjọ́aláìsí ní 5 SK.

Àwọn ọjọ́ìbí ní ẹ̀wádún 0 SK: 9-8-7-6-5-4-3-2-1
Lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ka yìí kò ní ojúewé tàbí amóhùnmáwòrán kankan.