Ẹ̀ka:Ẹ̀wádún 1820

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 10 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 10.

 

  • 1820(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1821(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1822(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1823(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1824(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1825(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1826(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1827(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1828(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1829(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Ẹ̀wádún 1820"

Ẹ̀ka yìí ní ojúewé kan péré.