Ẹ̀ka:Ẹ̀wádún 1830

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 11 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 11.

 

  • 1830(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1831(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1832(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1833(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1834(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1835(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1836(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1837(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1838(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1839(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Ẹ̀wádún 1830"

Ẹ̀ka yìí ní ojúewé kan péré.