Ẹ̀ka:Ẹ̀wádún 1840

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 10 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 10.

 

  • 1840(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1842(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1843(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1844(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1845(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1846(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1847(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1848(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1849(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Ẹ̀wádún 1840"

Ẹ̀ka yìí ní ojúewé kan péré.