Ẹ̀ka:Ẹ̀wádún 1870

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 10 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 10.

 

  • 1870(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1871(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1872(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1873(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1874(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1875(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1876(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1877(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1879(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Ẹ̀wádún 1870"

Ẹ̀ka yìí ní ojúewé kan péré.