Ẹ̀ka:Ẹ̀wádún 1890

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 11 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 11.

 

  • 1890(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1891(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1892(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1893(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1894(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1895(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1896(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1897(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1898(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1899(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Ẹ̀wádún 1890"

Ẹ̀ka yìí ní ojúewé kan péré.