Ẹ̀ka:Ẹ̀wádún 1950

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 11 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 11.

 

  • 1950(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1951(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1952(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1953(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1954(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1955(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1956(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1957(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1958(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1959(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Ẹ̀wádún 1950"

Ẹ̀ka yìí ní ojúewé kan péré.