Ẹ̀ka:Ẹ̀wádún 1970

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 10 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 10.

 

  • 1970(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1971(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1972(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1973(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1974(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1975(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1976(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1977(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1979(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Ẹ̀wádún 1970"

Ẹ̀ka yìí ní ojúewé kan péré.