Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 11 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 11.

 

  • 1980(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1981(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1982(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1983(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1984(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1985(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1986(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1987(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1988(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1989(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Ẹ̀wádún 1980"

Ẹ̀ka yìí ní ojúewé kan péré.