Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 10 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 10.

 

  • 2000(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 2001(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 2002(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 2003(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 2004(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 2005(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 2006(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 2007(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 2008(Ẹ̀k. 2, Oj. 2)
  • 2009(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Ẹ̀wádún 2000"

Ẹ̀ka yìí ní ojúewé kan péré.