Ẹ̀ka:Ọ̀rúndún 8k

Àyọkà àkọkọ fún ẹ̀ka yìí ni Ọ̀rúndún 8k.

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 11 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 11.

 

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Ọ̀rúndún 8k"

Àwọn ojúewé 101 yìí lówà nínú èka yìí, nínú àpapọ̀ 101.