Antoine César Becquerel

Antoine César Becquerel (March 7, 1788 – January 18, 1878) je onimo sayensi ara Fransi ati asiwaju ninu eko isele onina ati yindinyindin (luminescent phenomena).

Antoine César Becquerel


ItokasiÀtúnṣe