Vanadium
23V
-

V

Nb
titaniumvanadiumchromium
Ìhànsójú
blue-silver-grey metal
Àwọn ìdámọ́ wíwọ́pọ̀
Orúkọ, àmì-ìdámọ́, nọ́mbà vanadium, V, 23
Ẹ̀ka ẹ́límẹ̀nti transition metal
Ẹgbẹ́, àsìkò, àdìpò 54, d
Ìwúwo átọ́mù 50.9415(1)
Ìtòléra ẹ̀lẹ́ktrónì [Ar] 3d3 4s2
2, 8, 11, 2
Physical properties
Phase solid
Density (near r.t.) 6.0 g·cm−3
Liquid density at m.p. 5.5 g·cm−3
Melting point 2183 K, 1910 °C, 3470 °F
Boiling point 3680 K, 3407 °C, 6165 °F
Heat of fusion 21.5 kJ·mol−1
Heat of vaporization 459 kJ·mol−1
Molar heat capacity 24.89 J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 2101 2289 2523 2814 3187 3679
Atomic properties
Oxidation states 5, 4, 3, 2, 1, -1
(amphoteric oxide)
Electronegativity 1.63 (Pauling scale)
Ionization energies
(more)
1st: 650.9 kJ·mol−1
2nd: 1414 kJ·mol−1
3rd: 2830 kJ·mol−1
Atomic radius 134 pm
Covalent radius 153±8 pm
Miscellanea
Crystal structure body-centered cubic
Vanadium has a body-centered cubic crystal structure
Magnetic ordering paramagnetic
Electrical resistivity (20 °C) 197 nΩ·m
Thermal conductivity 30.7 W·m−1·K−1
Thermal expansion (25 °C) 8.4 µm·m−1·K−1
Speed of sound (thin rod) (20 °C) 4560 m·s−1
Young's modulus 128 GPa
Shear modulus 47 GPa
Bulk modulus 160 GPa
Poisson ratio 0.37
Mohs hardness 6.7
CAS registry number 7440-62-2
Àwọn ísótòpù dídúró jùlọ
Main article: Àwọn ísótòpù vanadium
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
48V syn 15.9735 d ε+β+ 4.0123 48Ti
49V syn 330 d ε 0.6019 49Ti
50V 0.25% 1.5×1017y ε 2.2083 50Ti
β 1.0369 50Cr
51V 99.75% 51V is stable with 28 neutrons
· r


ItokasiÀtúnṣe