Ìyàtọ̀ láàrin àwọn àtúnyẹ̀wò "Táyọ̀ Awótúsìn"

40 bytes removed ,  13:56, 13 Oṣù Kẹ̀sán 2017
k
replacing Unicode code points from the private range (U+E000 to U+F8FF) by the proper combining accents
k (Poarps ṣeyípòdà ojúewé Tayo AwotusinTáyọ̀ Awótúsìn)
k (replacing Unicode code points from the private range (U+E000 to U+F8FF) by the proper combining accents)
==Tayo Awotusin==
 
[[TáyòTáyọ̀ Awótúsìn àti Chris Odiiibe]]: Níbi ogun tí ó nń selèṣẹlẹ̀ ní Leberia, wónwọ́n pa TáyòTáyọ̀ Awótúsìn ti ilé-iséiṣẹ́ ìwé-ìròyìn Champion àti Chris Odiiibe ti ilé-iséiṣẹ́ ìwé-ìròyìn Guardian ní odúnọdún 1991 níbi tí wónwọ́n ti nń seṣe iséiṣẹ́ òòjóòòjọ́ wonwọn.
 
==Proscription of Newspaper==
 
[[Proscription of Newspaper]]: Ní osùoṣù kéje odúnọdún 1993, ìjobaìjọba àpapòàpapọ̀ gbésègbẹ́sẹ̀títètítẹ̀ jáde ìwé-ìròyìn àwonàwọn The Concord Press, the Punch Press, the Sketch Press, the Observer Press and Abuja Newsday Press. WónWọ́nwonwọngbódògbọ́dọ̀ tetẹ ìwé-ìròyìn jade fún odúnọdún kan. Ní osùoṣù kéfàkẹ́fà odúnọdún 1994, ìjobaìjọba àpapòàpapọ̀ tún sosọ pé kí the Concord Press, The Punch Press àti the Guardian Press má tétẹ́ ìwé-ìròyìn wonwọn jade jún odúnọdún mìíràn.
 
==Thirty Minutes of Corruption in Nigeria==
 
[[Thirty Minutes of Corruption in Nigeria]]: Ní odúnọdún 1994, iléilẹ́-iséiṣẹ́ telífísàntẹlífísàn kan ní ilèilẹ̀ ÀméríkàÀmẹ́ríkàorúkoorúkọ rèrẹ̀ nń jéjẹ́ the American Colombia Broadcasting Service (CBS), ní osùoṣù kéjìlá odúnọdún gbé ètò kan jáde lórí ìwá ìbajéìbajẹ́ tí ó pè ní ‘thirty minutes of corruption in Nigeria. LéyìnLẹ́yìn ètò yìí, ìjobáìjọbá àpapóàpapọ́ ní kí gbogbo àwonàwọn eniẹniòròọ̀rọ̀ ìbàjéìbàjẹ́ náà kan kí wonwọn sì pè wónwọ́n léjólẹ́jọ́.
 
==Iwe iroyin gbowo lori==
 
[[Owó ìwé ìròyìn]]: Ní ojóọjọ́ kìíní osùoṣù kéjìlá odúnọdún 1963, owó ìwé ìròyìn kúrò ní kóbòkọ́bọ̀ mérinmẹ́rin ó di kóbòkọ́bọ̀ márùn-ún.
309

edits