Ìyàtọ̀ láàrin àwọn àtúnyẹ̀wò "Wikipedia:Ayoka ose 30 2010"

k
replacing Unicode code points from the private range (U+E000 to U+F8FF) by the proper combining accents
(Created page with 'Mo tún ti dé pèlú ohùn enu mi, mo tún fé sónwan ní òrò, lórí àsà àti ìse ilè Yorùbá. Nítorí náà egbé àga, mo ni ejò kó kí ...')
 
k (replacing Unicode code points from the private range (U+E000 to U+F8FF) by the proper combining accents)
 
Mo tún ti dé pèlúpẹ̀lú ohùn enuẹnu mi, mo tún féfẹ́ sónwansọ́nwanòròọ̀rọ̀, lórí àsààṣà àti ìse ilèilẹ̀ Yorùbá. Nítorí náà egbéẹgbé àga, mo ni ejò kó kí e gbómigbọ́mi gbóhùn enuẹnu mí. Mo ní kí e gbólóhun tí mo féfẹ́ bá gbogbo mùtúnmùwà àní omoọmo adáríhunrun jèwòjẹ̀wọ̀ rèrẹ̀, E máa jejẹ a bá òpó lo ilé olórò àní kín maa ba lo wonnaa. Òrò yìí jejẹ mí ló lógún, òròọ̀rọ̀ àsààṣà àti ìseìṣe ilèilẹ̀ Yorùbá. Nítorí àsààṣà Yorùbá jéjẹ́ àsààṣà tí ó gba yúmòyúmọ̀ láàrín àwùjoàwùjọ, àní àsààṣà àti ìseìṣe wa seéṣeé mú yangàn nílé àti ní oko, bí a bá ń sòròsọ̀rọ̀ nípa àsààṣà àti ìseìṣe Yorùbá a ń sòròsọ̀rọ̀ lórí àwonàwọn ohun tí a máa ń sesẹ ìhùwàsí wa, ìrísí wa láàrín àwùjoàwùjọ, Ohun méjì ní mo féfẹ́ sòròṣọ̀rọ̀ rèrẹ̀ nínú ogún-lógòlọ́gọ̀ àwonàwọn àsààṣà àti ìseìṣe tí ó ń bebẹ nílènílẹ̀ Yorùbá. Àkínín ni, ÀsàÀṣà àti ìseìsẹ Yorùbá lórí bí a se ń kíànìyàn. Èkejì ní Àsà àti ìseìṣe Yorùbá lórí ìsìnkú nílènílẹ̀ Yorùbá.
309

edits