Ìyàtọ̀ láàrin àwọn àtúnyẹ̀wò "Oníṣe:Demmy/Sandbox/tests"

k
replacing Unicode code points from the private range (U+E000 to U+F8FF) by the proper combining accents
k (replacing Unicode code points from the private range (U+E000 to U+F8FF) by the proper combining accents)
 
compression, n. ìfúnpò
 
concave, adj. jìn kòtò (He brought some concave mirrors.) Ó mú àwonàwọn dígí tí jìn kòtò wá
 
ìpéjoìpéjọ congress
 
conjecture, n ìròtélèìròtẹ́lẹ̀, ìsotélèìsọtẹ́lè
 
conical, adj. bí adodo, bí òngoòǹgo
 
àrọ = funnel ====cone, conical
 
consecutive, adj. léseléselẹ́sẹlẹ́sẹ, léseeselẹ́sẹẹsẹ, sísèṣísẹ̀-n-tèlétẹ̀lé
 
consecutively, adv. léraléra
 
ElegbéẸlẹgbẹ́ = contemporary (Fágùnwà was contemporary with OdúnjoỌdúnjọ.) ElegbéẸlẹgbẹ́ ni fágùnwà àti OdúnjoỌdúnjo
 
adverb (n); òròọ̀rọ̀ àpónléàpọ́nlé ===She sang a song ''beautifully'' today. (Ó korinkọrin ''dáradára'' ló nìí
 
adjective (n)òròọ̀rọ̀ Àpèjúwe: She sang a ''beautiful'' song. (Ó kokọ orin ''aládùn'').
 
òfurufú = sky
 
Beam: v. ‘ràn’ The sun beamed through the cloud; Oòrùn ràn gba inú kùrukùru kojákọjá
 
yìnyín = ice wàrà oníyìnyín = ice cream
infant = omo owó
 
pronoun, n. òròọ̀rọ̀-arópòarọ́pò-orúko
 
prose, n. òròọ̀rọ̀ geere
 
purple, adj. elésèẹlẹ́sẹ̀ àlùkò, àwòàwọ̀ àlùkò. (That is a purple flower.) Àdòdó aláwòaláwọ̀ àlùkò nìyennìyẹn.
 
address - ipoibugbe
[[Atumo-Ede (English-Yoruba): Z]]
 
Baptist=onítèbomionítẹ̀bọmi
 
èso àjàrà = grape
309

edits