Ìyàtọ̀ láàrin àwọn àtúnyẹ̀wò "Àdàkọ:Àjàkáyé-àrùn COVID-19 ní Áfríkà"

YO country name
(YO country name)
 
* [[Àjàkálẹ̀ àrùn Covid-19 lórílẹ̀-èdè Olómìnira Benin|Benin]]
* [[COVID-19 pandemic in Burkina Faso|Burkina Faso]]
* [[Àjàkálẹ̀-àrùn COVID-19 ní CapeKapu VerdeFerde|Cape Verde]]
* [[COVID-19 pandemic in Equatorial Guinea|Equatorial Guinea]]
* [[COVID-19 pandemic in the Gambia|Gambia]]