Ìyàtọ̀ láàrin àwọn àtúnyẹ̀wò "Àdàkọ:Infobox Organization"

Kò sí ìsọníṣókí àtúnṣe
(New page: <includeonly>{| class="infobox vcard" style="font-size:90%; width:21em; text-align:left;" <tr><th style="text-align:center; font-size:120%;" class="fn n org" colspan="2">{{{name|{{PAGENAME...)
 
No edit summary
{{ infobox
<includeonly>{| class="infobox vcard" style="font-size:90%; width:21em; text-align:left;"
| bodyclass = vcard
<tr><th style="text-align:center; font-size:120%;" class="fn n org" colspan="2">{{{name|{{PAGENAME}}}}}</th></tr>
| above = {{{name|<includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}
{{#if:{{{image|}}}|
| aboveclass= fn org
{{!}}colspan="2" align="center"{{!}}
[[Image:{{{| image}}} = {{#if:{{{sizeimage|{{{image_border|}}}|{{!}}}|[[Image:{{{size}}}image|{{!{image_border}}200px}}}}|{{#if:{{{captionsize|}}}|{{!}}{{{captionsize}}}|200px}}]]<br/>|alt={{{captionalt|}}}]]}}
| caption = {{{caption|}}}
{{!}}-
 
}}
| data1 = {{#if:{{{map|}}}|[[Image:{{{map}}}|{{#if:{{{msize|}}}|{{{msize}}}|250px}}|alt={{{malt|}}}]]{{#if:{{{mcaption|}}}|<br/>{{{mcaption}}}}}}}
{{#if:{{{image_border|}}}|
| data2 = {{{map2|}}}
{{!}}colspan="2" align="center"{{!}}
 
[[Image:{{{image_border}}}{{#if:{{{size|}}}|{{!}}{{{size}}}|{{!}}200px|border}}{{#if:{{{caption|}}}|{{!}}{{{caption}}}}}]]<br/>{{{caption|}}}
| label3 = Abbreviation
{{!}}-
| class3 = nickname
}}
| data3 = {{{abbreviation|}}}
{{#if:{{{map|}}}|
| label4 = Motto
{{!}}colspan="2" align="center"{{!}}
| class4 = note
[[Image:{{{map}}}{{#if:{{{msize|}}}|{{!}}{{{msize}}}|{{!}}250px|border}}{{#if:{{{caption|}}}|{{!}}{{{mcaption}}}}}]]<br/>{{{mcaption|}}}
| data4 = {{{motto|}}}
{{!}}-
| label5 = Formation
}}
| class5 = note
{{#if:{{{map2|}}}|
| data5 = {{{formation|}}}
{{!}}colspan="2" align="center"{{!}}
 
{{{map2}}}
| label6 = Extinction
{{!}}-
| data6 = {{{extinction|}}}
}}{{#if:{{{abbreviation|}}}|<tr class="note"><th style="text-align:right; padding-right:0.75em;">Abbreviation</th><td>{{{abbreviation}}}</td></tr>
| label7 = Type
}}{{#if:{{{motto|}}}|<tr class="note"><th style="text-align:right; padding-right:0.75em;">[[Motto]]</th><td>{{{motto}}}</td></tr>
| data7 = {{{type|}}}
}}{{#if:{{{formation|}}}|
| label8 = Legal&nbsp;status
<tr class="note"><th style="text-align:right; padding-right:0.75em;">[[Date of establishment|Formation]]</th><td>{{{formation}}}</td></tr>
| data8 = {{{status|}}}
}}{{#if:{{{extinction|}}}|
| label9 = Purpose/focus
<tr><th style="text-align:right; padding-right:0.75em;">Extinction</th><td>{{{extinction}}}</td></tr>
}}| data9 = {{#if:{{{typepurpose|}}}|
| label10 = Headquarters
<tr><th style="text-align:right; padding-right:0.75em;">Type</th><td>{{{type}}}</td></tr>
| data10 = {{{headquarters|}}}
}}{{#if:{{{status|}}}|
| label11 = Location
<tr><th style="text-align:right; padding-right:0.75em;">Legal&nbsp;status</th><td>{{{status}}}</td></tr>
| class11 = label
}}{{#if:{{{purpose|}}}|
| data11 = {{{location|}}}
<tr><th style="text-align:right; padding-right:0.75em;">Purpose/focus</th><td>{{{purpose}}}</td></tr>
| label12 = Coordinates
}}{{#if:{{{headquarters|}}}|
| data12 = {{{coords|}}}
<tr><th style="text-align:right; padding-right:0.75em;">[[Headquarters]]</th><td>{{{headquarters}}}</td></tr>
| label13 = Region&nbsp;served
}}{{#if:{{{location|}}}|
| data13 = {{{region_served|}}}
<tr><th style="text-align:right; padding-right:0.75em;">Location</th><td class="label">{{{location}}}</td></tr>
| label14 = Membership
}}{{#if:{{{region_served|}}}|
| data14 = {{{membership|}}}
<tr><th style="text-align:right; padding-right:0.75em;">Region&nbsp;served</th><td>{{{region_served}}}</td></tr>
| label15 = Official&nbsp;languages
}}{{#if:{{{membership|}}}|
| data15 = {{{language|}}}
<tr><th style="text-align:right; padding-right:0.75em;">Membership</th><td>{{{membership}}}</td></tr>
| label16 = Secretary&nbsp;General
}}{{#if:{{{language|}}}|
| data16 = {{{general|}}}
<tr><th style="text-align:right; padding-right:0.75em;">[[Official language|Official&nbsp;languages]]</th><td>{{{language}}}</td></tr>
| label17 = {{{leader_title|}}}
}}{{#if:{{{general|}}}|
| data17 = {{{leader_name|}}}
<tr><th style="text-align:right; padding-right:0.75em;">[[Secretary General|Secretary&nbsp;General]]</th><td>{{{general}}}</td></tr>
| label18 = {{{leader_title2|}}}
}}{{#if:{{{leader_title|}}}|
| data18 = {{{leader_name2|}}}
<tr><th style="text-align:right; padding-right:0.75em;">{{{leader_title}}}</th><td>{{{leader_name}}}</td></tr>
| label19 = {{{leader_title3|}}}
}}{{#if:{{{leader_title2|}}}|
| data19 = {{{leader_name3|}}}
<tr><th style="text-align:right; padding-right:0.75em;">{{{leader_title2}}}</th><td>{{{leader_name2}}}</td></tr>
| label20 = {{{leader_title4|}}}
}}{{#if:{{{leader_title3|}}}|
| data20 = {{{leader_name4|}}}
<tr><th style="text-align:right; padding-right:0.75em;">{{{leader_title3}}}</th><td>{{{leader_name3}}}</td></tr>
| label21 = Key people
}}{{#if:{{{key_people|}}}|
| data21 = {{{key_people|}}}
<tr><th style="text-align:right; padding-right:0.75em;">Key people</th><td>{{{key_people}}}</td></tr>
| label22 = Main&nbsp;organ
}}{{#if:{{{main_organ|}}}|
| data22 = {{{main_organ|}}}
<tr><th style="text-align:right; padding-right:0.75em;">Main&nbsp;organ</th><td>{{{main_organ}}}</td></tr>
| label23 = Parent&nbsp;organization
}}{{#if:{{{parent_organization|}}}|
<tr><th| data23 style="text-align:right; padding-right:0.75em;">Parent&nbsp;organization</th><td>{{{parent_organization|}}}</td></tr>
| label24 = Affiliations
}}{{#if:{{{affiliations|}}}|
| data24 = {{{affiliations|}}}
<tr><th style="text-align:right; padding-right:0.75em;">Affiliations</th><td>{{{affiliations}}}</td></tr>
| label25 = Budget
}}{{#if:{{{budget|}}}|
| data25 = {{{budget|}}}
<tr><th style="text-align:right; padding-right:0.75em;">[[Operating budget|Budget]]</th><td>{{{budget}}}</td></tr>
| label26 = Staff
}}{{#if:{{{num_staff|}}}|
| data26 = {{{num_staff|}}}
<tr><th style="text-align:right; padding-right:0.75em;">[[Employment#Employee|Staff]]</th><td>{{{num_staff}}}</td></tr>
| label27 = Volunteers
}}{{#if:{{{num_volunteers|}}}|
<tr><th| data27 style="text-align:right; padding-right:0.75em;">[[Volunteer]]s</th><td>{{{num_volunteers|}}}</td></tr>
| label28 = Website
}}{{#if:{{{website|}}}|
| class28 = url
<tr><th style="text-align:right; padding-right:0.75em;">[[Website]]</th><td>{{{website}}}</td></tr>
| data28 = {{{website|}}}
}}{{#if:{{{remarks|}}}|
| label29 = Remarks
<tr><th style="text-align:right; padding-right:0.75em;">Remarks</th><td>{{{remarks}}}</td></tr>
| class29 = note
}}
| data29 = {{{remarks|}}}
|}</includeonly><noinclude>
| label30 = Former name
{{Documentation}}
| class30 = note
<!--Please add any interwiki links etc on the /doc page, not here - thanks!-->
| data30 = {{{former name|}}}
</noinclude>
}}<noinclude>{{Documentation}}<!--Please add any interwiki links etc on the /doc page, not here - thanks!--></noinclude>
623

edits