Ìyàtọ̀ láàrin àwọn àtúnyẹ̀wò "Alákòóso àgbà"

Kò sí ìsọníṣókí àtúnṣe
Ipo '''Alákòósoalákòóso Àgbààgbà''' lo gajulo ninu awon ipo [[Alákòósoalákòóso ìjọba]] nininu apaeka ijoba apase ninu [[sistemu alapejosoju]].