Àkọ̀mọ̀nà tabi ìgékúrú tabi ìṣẹ́kù tabi àkékúrú (Látìnì abbreviation) je shortened form of a word or phrase. Usually, but not always, it consists of a letter or group of letters taken from the word or phrase.

Ìgékúrú àwọn ọ̀rọ̀ kan

Weblinks àtúnṣe

Itokasi àtúnṣe