Àmì ọ̀pá àṣẹ ilẹ̀ Nọ́rwèy

Àmì ọ̀pá àṣẹ ilẹ̀ Nọ́rwèy je ti orile-ede.

Coat of arms of Norway
Coat of Arms of Norway.svg
Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́
Lílò1280
Crestroyal crown
Escutcheongules, a lion rampant or, crowned and bearing an axe with blade argent
Royal coat of arms of Norway
Greater royal coat of arms of Norway.svg
Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́
Lílò1905
Creston a royal crown a demi-lion rampant or, crowned and bearing an axe with blade argent
Escutcheongules, a lion rampant or, crowned and bearing an axe with blade argent
OrdersOrder of St. OlavItokasiÀtúnṣe