Ìṣí ojúewé ètò àkọ́kọ́

Àsìá ilẹ̀ Fínlándì je asia orile-ede Finland.


Àsìá ilẹ̀ Finland
}}
Name National flag
Use Civil flag and ensign
Proportion 11:18
Adopted 1918
Design Sea-blue Nordic cross on white field
}}
Variant flag of Finland
Name The State flag
Use State flag and ensign
Proportion 11:18
Adopted 1918
Design Sea-blue Nordic cross on white field, rectangular Coat of Arms of Finland (colors gold and silver on red)
}}
Variant flag of Finland
Name The flag of the Defence Forces
Use War flag and naval ensign
Proportion 11:19
Adopted 1918
Design Sea-blue Nordic cross on white field, rectangular Coat of Arms of Finland (colors gold and silver on red), swallow-tailed
}}
Variant flag of Finland
Name The flag of the President of the Republic of Finland
Proportion 11:19
Adopted 1918
Design Sea-blue Nordic cross on white field, rectangular Coat of Arms of Finland (colors gold and silver on red), swallow-tailed, Cross of Liberty in canton (colors gold on blue)


ItokasiÀtúnṣe