Anatomy

Èkánná ri bi iwo ni ori ika-owo tabi ika-ese omo eniyan.