Ìhìnrere Jòhánù

Ìhìnrere Jòhánù ni iwe kerin akoko ninu majemu titun ti Bibeli Mimo. Ójé ara àwon ìwé Bibeli Mimo tí o soro lopolopo nípa ise ìránsé Jesu, a ti awo Johanu Aposteli ko ìwé yi.ItokasiÀtúnṣe