Aworan awon okun ile-aye

Òkun je gbogbo omi oniyo, ati eyi to se pataki ara ile-aye. Bi 71% oju Ile-Aye ni okun bo mo le.

Àwọn Òkun MárùúnItokasiÀtúnṣe