Pulitzer Prize
Bíbún fún Excellence in newspaper journalism, literary achievements, and musical composition
Látọwọ́ Columbia University
Orílẹ̀-èdè United States
Bíbún láàkọ́kọ́ 1917
Ibiìtakùn oníbiṣẹ́ http://www.pulitzer.org/