Ẹ̀ka:Àwọn àkọọ́lẹ̀ ìgboro

Àyọkà àkọkọ fún ẹ̀ka yìí ni Àwọn àkọọ́lẹ̀ ìgboro.

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní ẹ̀kà abẹ́ ìsàlẹ̀ yìí nìkan

À