Ẹ̀ka:Àwọn ènìyàn ará Írẹ́lándì

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní ẹ̀kà abẹ́ ìsàlẹ̀ yìí nìkan

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Àwọn ènìyàn ará Írẹ́lándì"

Àwọn ojúewé 4 yìí lówà nínú èka yìí, nínú àpapọ̀ 4.