Ẹ̀ka:Àwọn ẹ̀bùn

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 3 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 3.

A

G

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Àwọn ẹ̀bùn"

Àwọn ojúewé 2 yìí lówà nínú èka yìí, nínú àpapọ̀ 2.