Ẹ̀ka:Àwọn ọjọ́ìbí ní ẹ̀wádún 60 SK

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 2 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 2.

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Àwọn ọjọ́ìbí ní ẹ̀wádún 60 SK"

Ẹ̀ka yìí ní ojúewé kan péré.