Ẹ̀ka:Àwọn alámùójútó

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní ẹ̀kà abẹ́ ìsàlẹ̀ yìí nìkan

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Àwọn alámùójútó"

Àwọn ojúewé 6 yìí lówà nínú èka yìí, nínú àpapọ̀ 6.