Ẹ̀ka:Àwọn olórí orílẹ̀-èdè

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 2 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 2.

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Àwọn olórí orílẹ̀-èdè"

Àwọn ojúewé 2 yìí lówà nínú èka yìí, nínú àpapọ̀ 2.