Ẹ̀ka:Àwọn plánẹ̀tì Síṣtẹ̀mù Òrùn

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 3 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 3.

A

  • Ayé(Ẹ̀k. 9, Oj. 3)

J

Ò

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Àwọn plánẹ̀tì Síṣtẹ̀mù Òrùn"

Àwọn ojúewé 6 yìí lówà nínú èka yìí, nínú àpapọ̀ 6.