Ẹ̀ka:Ẹ̀wádún 1900

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 10 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 10.

 

  • 1900(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1901(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1902(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1903(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1904(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1905(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1906(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1907(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1908(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1909(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Ẹ̀wádún 1900"

Ẹ̀ka yìí ní ojúewé kan péré.