Ẹ̀ka:Ẹ̀wádún 1910

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 10 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 10.

 

  • 1910(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1911(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1912(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1913(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1914(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1915(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1916(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1917(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1918(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1919(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Ẹ̀wádún 1910"

Ẹ̀ka yìí ní ojúewé kan péré.