Ẹ̀ka:Ẹ̀wádún 1960

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 11 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 11.

 

  • 1960(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1961(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1962(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1963(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1964(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1965(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1966(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1967(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1968(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1969(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Ẹ̀wádún 1960"

Ẹ̀ka yìí ní ojúewé kan péré.