Ẹ̀ka:Ẹ̀wádún 1990

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 11 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 11.

 

  • 1990(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1991(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1992(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1993(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1994(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1995(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1996(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1997(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1998(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)
  • 1999(Ẹ̀k. 2, Oj. 1)

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Ẹ̀wádún 1990"

Ẹ̀ka yìí ní ojúewé kan péré.