Ẹ̀ka:Arméníà

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 2 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 2.

A

Ì

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Arméníà"

Àwọn ojúewé 2 yìí lówà nínú èka yìí, nínú àpapọ̀ 2.