Ẹ̀ka:Kúbà

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní ẹ̀kà abẹ́ ìsàlẹ̀ yìí nìkan

A

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Kúbà"

Àwọn ojúewé 5 yìí lówà nínú èka yìí, nínú àpapọ̀ 5.