el Οι εξής χρήστες μιλούν Ελληνικά.
Àwọn oníṣe wọ̀nyí mọ èdè èdè Gríkì sọ.

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní ẹ̀kà abẹ́ ìsàlẹ̀ yìí nìkan

 

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Oníṣe el"

Àwọn ojúewé 5 yìí lówà nínú èka yìí, nínú àpapọ̀ 5.