Àyọkà àkọkọ fún ẹ̀ka yìí ni Èdè Pọrtugí.
pt Estes usuários/utilizadores falam português.
Àwọn oníṣe wọ̀nyí mọ èdè Èdè Pọrtugí sọ.

Adako:

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 2 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 2.

O