Ẹ̀ka:Oníṣe sw

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní àwọn ẹ̀kà abẹ́ 3 ìsàlẹ̀ wọ̀nyí, nínú àpapọ̀ 3.

O

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Oníṣe sw"

Àwọn ojúewé 3 yìí lówà nínú èka yìí, nínú àpapọ̀ 3.