Ẹ̀ka:Sístẹ́mù àdàkọ àsìá

Àwọn ẹ̀ka abẹ́

Ẹ̀ka yìí ní ẹ̀kà abẹ́ ìsàlẹ̀ yìí nìkan

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Sístẹ́mù àdàkọ àsìá"

Ẹ̀ka yìí ní ojúewé kan péré.