Àyọkà àkọkọ fún ẹ̀ka yìí ni Trigonomẹ́trì.

Àwọn ojúewé nínú ẹ̀ka "Trigonomẹ́trì"

Àwọn ojúewé 2 yìí lówà nínú èka yìí, nínú àpapọ̀ 2.