Ẹ̀rúndún 1k (Ẹ̀rúndún kinni) Ní ìgbà àsìkò tó bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ kinni Osu Kini ọdún kiní lẹ́yìn krístì tọ́ sì parí nií ojo 31 Osu Kejila odun 1000.

1st millennium montage
Àwọn Ẹ̀rúndún: Ẹ̀rúndún 1k SK · Ẹ̀rúndún 1k LK · Ẹ̀rúndún 2k LK
Àwọn Ọ̀rúndún: Ọ̀rúndún 1k · Ọ̀rúndún 2k · Ọ̀rúndún 3k · Ọ̀rúndún 4k · Ọ̀rúndún 5k · Ọ̀rúndún 6k · Ọ̀rúndún 7k · Ọ̀rúndún 8k · Ọ̀rúndún 9k · Ọ̀rúndún 10k