Ẹ̀tọ́-àwòkọ tabi ẹ̀tọ́ àwòkọ tabi ẹ̀tọ́àwòkọ ni awon ẹ̀tọ́ pataki ti oluda ise ni si ise won.

Ami-idamo fun copyright, ©