Awon Abela ti won fi ko ikini ni ede geesi

Ọjọ́ọ̀bí ni ajodun ojo pato ti a bi enikan.


ItokasiÀtúnṣe