Aláìléegunẹ̀yìn

Aláìléegun ni àwon ẹranko ti won ko ni opaegun ara. Adipo yi mupo mo 95% gbogbo awon iru eranko.

The fossil coral Cladocora from the Pliocene of Cyprus.
ItokasiÀtúnṣe